กปภ.สาขาสตึก ออกหน่วยบริการตามโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2563

กปภ.สาขาสตึก ออกหน่วยบริการตามโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2563

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก นำโดย นายไพศาล แก้วคูณ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ  “ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ วัดบ้านสวายตางวนหมู่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดบูธแจกน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.และของชำร่วย ให้กับผู้เข้าร่วมงาน 

 

 


ข่าวอื่นๆ