กปภ.สาขาบุรีรัมย์ลงพื้นที่ค้นหาน้ำสูญเสียตามแผนการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย พ.ย. 2562

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ลงพื้นที่ค้นหาน้ำสูญเสียตามแผนการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย พ.ย. 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ภายใต้การบริหารงานของ นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ แก้วอรสาร ผู้ช่วยผู้จัดการฯ นายวัชราวุธ เจริญศิริ หัวหน้างานบริการฯ และพนักนักงานในสังกัดลงพื้นที่ค้นหาท่อแตก - ท่อรั่ว ในพื้นที่ DMA 10 และ DMA 11 จังหวัดบุรีรัมย์ และพบท่อแตกรั่วประมาณ 5 จุด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม โดยการลงพื้นที่ค้นหาน้ำสูญเสียในครั้งนี้ เพื่อเดินหน้าตามแผนการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (DMA) ตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กปภ. ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ