กปภ.สาขาศีขรภูมิ สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. แก่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.สุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๓

         การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ นำโดย นายภักดิ์พงษ์ ใจภักดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๑๒๐ ขวด แก่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.สุรินทร์ เพื่อออกช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ ในพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ ณ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง หมู่ ๑๒ ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์


ข่าวอื่นๆ