กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ล้างถังน้ำใส เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปา สร้างความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชน

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ล้างถังน้ำใส เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปา สร้างความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ภายใต้การบริหารงานของ นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายวิลาส จุมพล หัวหน้างานผลิต นำพนักงานและลูกจ้างในสังกัดงานผลิต ดำเนินการล้างถังน้ำใสประจำปี 2563โดยดำเนินการล้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. และขนาด 150 ลบ.ม. ณ.โรงกรองน้ำหน่วยบริการกระสัง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 และล้างถังน้ำใสขนาด 200 ลบ.ม. ที่โรงกรองน้ำหน่วยบริการคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาให้กับลูกค้า ให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการผลิตน้ำประปา และรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานจนถึงบ้านผู้ใช้น้ำอย่างสม่ำเสมอ โดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หน้าที่ความรับผิดชอบของงานผลิต มีส่วนสำคัญอย่างมากในการที่จะต้องควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน ส่งตรงถึงบ้านผู้ใช้น้ำอย่างสม่ำเสมอ การล้างถังน้ำใสประจำปีก็เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาคุณภาพน้ำประปา หากเราผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานแล้ว แต่ถังเก็บน้ำเราไม่ได้มาตรฐาน งานของเราก็ยังขาดประสิทธิภาพอยู่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และได้ถือปฏิบัติตามโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan : Wsp ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาแก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำในพื้นที่ให้ บริการ และเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำให้ใสสะอาด ได้เกณฑ์มาตรฐานตามที่ กปภ. กำหนดและมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ

 


ข่าวอื่นๆ