กปภ.สาขาสตึก ลงพื้นที่ออกสำรวจหาน้ำสูญเสียตามแผนการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบจำหน่าย

กปภ.สาขาสตึก ลงพื้นที่ออกสำรวจหาน้ำสูญเสียตามแผนการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบจำหน่าย

                 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก นำโดย นายไพศาล แก้วคูณ ผู้ช่วยผู้จัดการกปภ.รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียและพนักงานในสังกัดงานบริการฯและงานผลิต ลงพื้นที่ออกสำรวจหาท่อแตกรั่ว (Leak) ตามแผนลดน้ำสูญเสีย บริเวณแม่ข่ายสตึก ในช่วงเวลากลางคืน เพื่อเป็นไปตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังน้ำสูญเสียตามนโยบายของกปภ.

 


ข่าวอื่นๆ