กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2562

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2562 

กปภ.สาขาสุรินทร์ นำโดย นายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันนำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ. แจกจ่ายให้แก่ ผู้ร่วมขบวนแห่ จำนวน 360 ขวด พร้อมสนับสนุนค่าอาหารเลี้ยงช้างจำนวน 1,500บาท เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ กปภ. โดยบรรยากาศของขบวนแห่สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทรฺ์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ร่วมกับท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2562  มีช้างกว่า 250 เชือกร่วมขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ เคลื่อนผ่านสำนักงานกปภ.สาขาสุรินทร์ ไปยังอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง เพื่อทำพิธีเปิดโต๊ะอาหารเลี้ยงช้างที่ยาวที่สุดในโลก กว่า 400 เมตร ในการนี้


ข่าวอื่นๆ