กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมโครงการจิตอาสาโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำลำห้วยแดง

กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมโครงการจิตอาสาโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำลำห้วยแดง

 กปภ.สาขาศีขรภูมิ  โดย นายภักดิ์พงษ์  ใจภักดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ มอบหมายให้หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียพร้อมพนักงานในสังกัดร่วมโครงการจิตอาสา "โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต  ณ ลำห้วยแดง ม.7  ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์   เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 


ข่าวอื่นๆ