กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมโครงการนครลำดวนสัมพันธ์ จ.ศรีสะเกษ

สืบเนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษได้จัดทำ โครงการนครลำดวนสัมพันธ์ขึ้นทุกวันพฤหัสบดีที่ ๓ ของเดือน เพื่อเป็นการพบปะสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานภายในพื้นที่ โดยจะมอบหมายให้หน่วยงาน ส่วนราชการต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยในเดือนมกราคม ๒๕๕๔ หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และชมรมโรงสีข้าวจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดงานขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำ SISAKET AQURIUM สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยในวันดังกล่าว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ นำโดยนายสุวิทย์ จันทรุกขา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ