กปภ.สาขานางรอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2562

กปภ.สาขานางรอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2562

นายปฏิเวธ จันทร์หอม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" เพื่อเป็นการปรับปรุง ภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามสะอาดตา สถานที่ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน รวมถึงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่เข้ามาติดต่องานตามหลักกิจกรรม 5 ส. “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย” เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี สะอาดเรียบร้อยแก่ผู้พบเห็นและผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจของพนักงานในสังกัด

 


ข่าวอื่นๆ