กปภ.สาขายโสธร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กปภ.อำนาจเจริญ แนวทางดำเนินงานการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC

กปภ.สาขายโสธร  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กปภ.อำนาจเจริญ แนวทางดำเนินงานการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC

กปภ.สาขายโสธร  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กปภ.อำนาจเจริญ  เพื่อศึกษาดูงานการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)   นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ นายสังวาล  มงคลมะไฟ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงาน ในการศึกษาดูงานการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ซึ่ง กปภ.สาขายโสธร เป็นหนึ่งใน กปภ.สาขาที่ผ่านการประเมินฯ ประจำปี 2561 เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ สำหรับการเข้ารับประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563  ณ กปภ.สาขายโสธร

 


ข่าวอื่นๆ