กปภ.สาขาสังขะร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

กปภ.สาขาสังขะร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

นางสาวธิติมา  วาพันสุ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสังขะ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" โดยร่วมกันทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ภายนอกสำนักงานให้เกิดความสวยงาม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้มาติดต่อ  ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจของพนักงานในสังกัด

 

 


ข่าวอื่นๆ