กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการบริการจัดการน้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง 2563

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการบริการจัดการน้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง 2563

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขต 13 (พลเอกอำนาจ รอดสวัสดิ์) และผู้ตรวจการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 (นายจิรายุ นันท์ธราธรในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจสอบความพร้อมโครงการที่จังหวัดสุรินทร์ขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 และรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการบริการจัดการน้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยได้มอบแนวทางการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสุรินทร์คือให้ดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณการใช้บ่อหินเพื่อผลิตน้ำประปาพร้อมขุดลอกอ่างน้ำตาเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบอีกแห่งหนึ่ง สำรองไว้เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ