กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

 กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563      

 กปภ.สาขาศรีสะเกษ   โดย นายไมตรี  เขตตะ  ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ  พร้อมด้วยหัวหน้างาน  พนักงานและลูกจ้างในสังกัด   จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 1/2563  ประจำปีงบประมาณ 2563   โดยลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำในพื้นที่  บ้านหนองครก หมู่ 1 ,หมู่ 5 บ้านหนองกิโล หมู่ 2 บ้านหนองสรวง หมู่ 3 หมู่ 8 และบ้านดอนกลาง หมู่ 7 ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา ตรวจสอบท่อแตก-ท่อรั่ว ภายในบ้าน   แนะนำช่องทางการชำระค่าน้ำผ่านสื่อช่องทางออนไลน์  สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำในด้านต่างๆ   พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ใช้น้ำ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้น้ำ  และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร

 


ข่าวอื่นๆ