กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ปี 2563

กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ โดยนายภักดิ์พงษ์ ใจภักดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ  พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/63 ในวันที่  ณ บ้านตางมาง ม.2 และบ้านโพธิศรีธาตุ ม.9 ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับระบบประปาเบื้องต้นและให้บริการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แนะนำการใช้งาน PWA Line Official ตลอดจนสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงาน เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

 


ข่าวอื่นๆ