กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมงานวันสถาปนาค่ายวัรวัฒน์โยธิน

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมงานวันสถาปนาค่ายวัรวัฒน์โยธิน

นายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการ กปภ.สาขาสุรินทร์ มอบหมายให้ นายพิชิต ถิ่่นมุกดา ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ และ นายธนโชติ สมบัติหลาย หัวหน้างาน7 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน 8 งานผลิต ร่วมงานวันสถาปนาค่ายวีรวัฒโยธิน ณ พุทธศาสนสถานค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่ 25 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีสงฆ์ และพิธีตักบาตร เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและความสัมพันธ์อันดี

 


ข่าวอื่นๆ