กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรม Home Care โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรม  Home Care โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

  นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกงาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม  “Home Care" โครงการเติมใจให้กัน (ครั้งที่ 1/2563) ณ บ้าน กม.๓      ตำบลตาดทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  โดยออกพบประชาชนเพื่อให้ความรู้และคำแนะนำในเรื่องน้ำประปา , การตรวจสอบแรงดันน้ำ , ระบายตะกอนหน้ามิเตอร์น้ำ และทดสอบคุณภาพน้ำประปา บ้านผู้ใช้น้ำ  และประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น ของ กปภ.ฯลฯ


ข่าวอื่นๆ