กปภ.สาขาสตึกออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กันครั้ง 1 ประจำปี 2563

กปภ.สาขาสตึกออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กันครั้ง 1 ประจำปี 2563 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก นำโดยนายไพศาล แก้วคูณ  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 1/63  โดยลงพื้นที่บริเวณตลาดสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  พร้อมนี้ได้ให้บริการด้านการตรวจสอบท่อแตกท่อรั่ว ผูกลวดตีตรามาตร ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาและมอบของที่ระลึกให้กับผู้ใช้น้ำ สร้างความประทับใจในการให้บริการได้เป็นอย่างดี

 


ข่าวอื่นๆ