กปภ.สาขาสตึก สนับสนุนของชำร่วยงานการชาดและไหมบุรีรัมย์ ปี 2563
   กปภ.สาขาสตึก สนับสนุนของชำร่วยงานการชาดและไหมบุรีรัมย์ ปี 2563
 
            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก นำโดย นายไพศาล แก้วคูณ  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค รักษาการในตำแหน่ง ผจก.กปภ.สาขาสตึก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด
ร่วมสนับสนุนของชำร่วย  งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2563

ข่าวอื่นๆ