กปภ.สาขาละหานทราย ได้มอบ น้ำดื่ม(สัญลักษณ์ กปภ.) ในโครงการให้บริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

กปภ.สาขาละหานทราย ได้มอบ น้ำดื่ม(สัญลักษณ์ กปภ.) ในโครงการให้บริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

กปภ.สาขาละหานทราย นำโดย นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ผู้จัดการการประปา หัวหน้างาน ได้มอบ น้ำดื่ม(สัญลักษณ์ กปภ.) ในโครงการให้บริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค 62.- 2 ม.ค. 63 ตามจุดบริการต่างๆของอำเภอ ละหานทราย ปะคำ บ้านกรวด โนนดินแดง.


ข่าวอื่นๆ