กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมออกร้านเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 2563

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมออกร้านเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 2563

 นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผจก.กปภ.สาขาบุรีรัมย์ มอบหมายให้ น.ส.เพ็ญศรี ชนะวงศ์วิสุทธิ์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ นำพนักงาน กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ไปช่วยเหลืองานออกร้านเหล่ากาดจังหวัดบุรีรัมย์ ในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์บุรีรัมย์ (กาชาดและไหม) ประจำปี 2563 เพื่อจัดหารายได้ในการสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้วยโอกาสทั้งในท้องที่ทั่วไป และในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรับมอบหมายเป็นฝ่ายเปิดตลับรางวัลมัจฉากาชาด

 


ข่าวอื่นๆ