กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาถนนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาถนนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

  นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการ และหัวหน้างานจัดเก็บรายได้ เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาถนนโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้า    ตากสินมหาราช โดยพื้นที่พัฒนา ณ ถนนแจ้งสนิท ระยะทางตั้งแต่สี่แยกโรงพยาบาลยโสธรถึงสี่แยกโรงแรมอินทาวน์(ทั้งสองฝั่งถนน) โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานเปิดงาน 

 


ข่าวอื่นๆ