กปภ.สาขาลำปลายมาศ​ สำรวจหาท่อแตกท่อรั่วเพื่อตรวจสอบการจ่ายน้ำในเส้นท่อให้มีประสิทธิภาพ

กปภ.สาขาลำปลายมาศ​ สำรวจหาท่อแตกท่อรั่วเพื่อตรวจสอบการจ่ายน้ำในเส้นท่อให้มีประสิทธิภาพ

               การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ ออกทำการเดินหาท่อแตกท่อรั่วในเขตพื้นที่ DMA 2(ถนนสุรเดช ตำบลลำปลายมาศ ถนนลำปลายมาศ - ชุมพวง ตำบลหินโคน และบ้านหัวตะพาน  ตำบลหินโคน) เพื่อตรวจสอบการจ่ายน้ำในเส้นท่อให้มีประสิทธิภาพ และสร้างคุณภาพในการให้บริการประชาชนต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ