กปภ.สาขานางรอง สำรวจน้ำสูญเสีย Passseve Control เขตพื้นที่อำเภอหนองกี่

กปภ.สาขานางรอง สำรวจน้ำสูญเสีย Passseve Control เขตพื้นที่อำเภอหนองกี่

    การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง โดยการนำของ ปฏิเวธ จันทร์หอม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ รัตนวโรภาส หัวหน้าหัวหน้างาน ๘ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด ได้ทำการออกสำรวจท่อแตก-ท่อรั่ว Passive Control ตามแผนการตรวจสอบและเฝ้าระวังน้ำสูญเสียตามแผนระยะยาวของ กปภ. สาขานางรอง เพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสีย ในเขตพื้นที่อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

 


ข่าวอื่นๆ