กปภ.สาขาละหานทายร่วมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติอำเภอละหานทราย

กปภ.สาขาละหานทายร่วมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติอำเภอละหานทราย 

    กปภ.สาขาละหานทาย โดยนายณัฐพงษ์  บุญโสดากร ผู้จัดการ  ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัดเข้าร่วมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 480 แก้ว ประจำปี 2563 ณ บริเวณ  ด้นหน้าที่ว่าการอำเภอละหานทราย เพื่อให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ทั้งนี้ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานท้องถิ่นอีกด้วย.

 


ข่าวอื่นๆ