กปภ.ข. 8 ให้ความมั่นใจฤดูแล้ง ปี 2563 เมืองบุรีรัมย์ไม่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

กปภ.ข. 8 ให้ความมั่นใจฤดูแล้ง ปี 2563 เมืองบุรีรัมย์ไม่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

  นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์   โดยมี  นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ร่วมด้วย  ผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 5 สาขา รวมถึง  ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน บุรีรัมย์ ลำนางรอง ลำปลายมาศ และ มูลกลาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานบุรีรัมย์ ซึ่งผลจากการประชุม สรุปได้ว่ามีแหล่งน้ำสนับสนุนเพื่อการผลิตประปาทุกสาขา ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 และให้ความมั่นใจ แก่ประชาชนได้ว่าในช่วงหน้าแล้ง ปี 2563 จะไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ในเขตเมืองบุรีรัมย์  ทั้งนี้ ได้ร่วมกันเสนอทางดำเนินการ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมวอนประชาชนในพื้นที่ใช้น้ำอย่างประหยัดลดความเสี่ยงการขาดแคลนทรัพยากรน้ำต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ