กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ตำบลหนองบัวบาน

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี นำทีมโดยหัวหน้างานผลิต และหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมทีมงาน ได้เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ กับที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี ณ บริเวณศาลากลางบ้าน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา ได้แจกเอกสารประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และรณรงค์เรื่องการประหยัดน้ำ พร้อมแจกน้ำดื่มบรรจุขวด ได้นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ซึ่งทำให้มีผู้ให้สนใจเข้าสอบถามข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ