กปภ.สาขากันทรลักษ์ สนับสนุนน้ำดื่ม และให้บริการน้ำอุปโภค ณ ศูนย์อพยพชั่วคราว ที่ว่าการ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๔ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่เกิดปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณ ชายแดนกัมพูชา-ไทย ที่ชายแดนเขาพระวิหารบริเวณทางด้านทิศตะวันตกของภูมะเขือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และเกิดการยิงปะทะกัน บริเวณจุดที่เกิดเหตุอยู่ใกล้กับที่ตั้งของทหารไทย ที่บริเวณตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ก็ยังไม่สงบ และมีประชาชนในพื้นที่จาก หมู่บ้านภูมิซรอล ,บ้านซำเม็ง ทั้งหมด อพยพมาที่ศูนย์อพยพชั่วคราวที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และบริเวณศูนย์อพยพั่วคราววิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว กปภ. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ให้บริการน้ำประปาที่สะอาด ทั้งในการอุปโภค และบริโภค กปภ.สาขากันทรลักษ์ ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด และจุดบริการน้ำเพื่อการอุปโภค เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางมายังศูนย์อพยพดังกล่าว โดยสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษ์ กปภ. พร้อมทั้งติดตั้งจุดให้บริการน้ำประปาดื่มได้เคลื่อนที่เพิ่มเติมอีก ๔ จุด และจุดให้บริการน้ำอุปโภคเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร อาบน้ำ และอื่นๆ สำหรับประชาชนด้วยอีกหลายจุด เพื่อให้เกิดความสะดวกสำหรับประชาชนกว่าหนึ่งมื่นคน ให้มากที่สุด นอกจากนั้น ยังได้สนับสนุนน้ำประปาให้กับหลายๆ หน่วยงานที่ออกให้บริการประชาชน อาทิ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เพื่อผลิตน้ำประปาบรรจุขวดเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ หน่วยงาน อบต.ตำบลบึงมะลู ,อบต.ตำบลเสาธงชัย เพื่อใช้ในการอุปโภค และสนับสนุนน้ำประปาให้กับกองกำลังทหารของไทย เพื่อนำไปใช้ในภารกิจการตรึงกำลังในพื้นที่ โดยมีรถบรรทุกน้ำมารับน้ำประปา ที่ กปภ.สาขากันทรลักษ์ แล้วกว่า ๔๐๐,๐๐๐ ลิตร ทั้งนี้ในปัจจุบัน กปภ.สาขากันทรลักษ์ ได้ดำเนินการผลิตน้ำประปาตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้การจ่ายน้ำเกิดความเพียงพอในพื้นที่ เนื่องจาก สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้มีประชาชนเดินทางมายังศูนย์อพยพเพิ่มมากขึ้น และมีปริมาณการใช้น้ำในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเป็น ๒ เท่า จากที่เคยจ่ายให้กับผู้ใช้น้ำในปัจจุบัน / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ