มท.๑ ลงพื้นที่ เยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยจากการปะทะตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ณ ศูนย์อพยพชั่วคราว ที่ว่าการ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

สืบเนื่องจากที่เกิดปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณ ชายแดนกัมพูชา-ไทย ที่ชายแดนเขาพระวิหารบริเวณทางด้านทิศตะวันตกของภูมะเขือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และเกิดการยิงปะทะกัน บริเวณจุดที่เกิดเหตุอยู่ใกล้กับที่ตั้งของทหารไทย ที่บริเวณตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ก็ยังไม่สงบ และมีประชาชนในพื้นที่จาก หมู่บ้านภูมิซรอล ,บ้านซำเม็ง ทั้งหมด อพยพมาที่ศูนย์อพยพชั่วคราวที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และบริเวณศูนย์อพยพชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และบริเวณโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยล่าสุด เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะได้เดินทางลงพื้นที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ และ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเยี่ยมประชาชน และมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบภัยเนื่องจากการปะทะบริเวณเขาพระวิหารชายแดนไทย – กัมพูชา พร้อมกันนี้ได้ร่วมประชุม หารือ เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานในพื้นที่ และผลของการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานในท้องถิ่น พร้อมทั้งมอบนโยบายในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ด้วย ในการนี้ นายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ได้มอบหมายให้นายสืบศักดิ์ แจ่มใส ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ พร้อมด้วยนายสุเมธ แว่นประชา ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย และนางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ และคณะ ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายดังกล่าว ในฐานะที่ การประปาส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้บริการน้ำประปาที่สะอาด ทั้งในการอุปโภค และบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ / ข่าวโดย ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ