กปภ.สาขารัตนบุรี บริการถึงใจ ถึงที่ เพื่อความสุขของผู้ใช้น้ำ

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี(กปภ.สาขารัตนบุรี) นำโดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการและหัวหน้างานผลิต พร้อมทีมงาน ได้บริการออกรับคำร้องขอติดตั้งประปา และค่าติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำ ที่ หมู่บ้านเป้าน้อย ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ พร้อมนำคำขอติดตั้งประปาไปบริการผู้ใช้น้ำถึงที่ เพื่อเป็นการให้บริการให้ถูกใจผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความสุข และเป็นการลดภาระของลูกค้าที่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานด้วยตนเองด้วย เนื่องจากระยะทางจากหมู่บ้านถึงการประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตบุรี ซึ่งมีระยะทางห่างไกลหลายกิโลเมตร ดังนั้น กปภ. สาขารัตนบุรี จึงได้จัดทีมงานออกไปรับค่าติดตั้งและวางท่อประปาและคำขอติดตั้งประปาใหม่ ถึงหน้าบ้านลูกค้า ซึ่งมีผู้มาชำระค่าติดตั้งและวางท่อทั้งสิ้น จำนวน ๙ ราย และยื่นคำร้องขอติดตั้งใหม่อีก จำนวน ๒๕ ราย กปภ.สาขารัตนบุรี จะได้ดำเนินการการติดตั้งประปาให้ผู้ใช้น้ำแล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ