กปภ.สาขากันทรลักษ์ ร่วมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านโนนคำแก้ว อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อไม่นานมานี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์(กปภ.สาขากันทรลักษ์) ได้จัดทีมบริการลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ณ วัดบ้านโนนคำแก้ว ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้จัดทีมประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์หน่วยงาน กปภ. และแจกน้ำดื่มสะอาดให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน ซี่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ในวันเดียวกัน กปภ.สาขากันทรลักษ์ ยังได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในท้องถิ่นด้วย / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ