คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขารัตนบุรี และติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำดื่ม น้ำใช้ เขตเทศบาลตำบลสนม

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายภุชงค์ รุ่งโรจน์ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางศึกษาดูงานพร้อมตรวจพื้นที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ของราษฎรในเขตเทศบาลตำบลสนม และได้เข้าดูพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ที่เป็นแหล่งน้ำผลิตน้ำประปาของ กปภ.สาขารัตนบุรี อีกทั้งยังได้เข้าตรวจเยี่ยมที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ด้วย ซึ่ง นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ และนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดคอยให้การต้อนรับ พร้อมกับชี้แจงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ให้รับทราบ / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ