กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ (กปภ.สาขาศรีสะเกษ) นำโดยนายสุวิทย์ จันทรุกขา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้จัดทีมบริการลงพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนในเขตจำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ภายใต้โครงการเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยได้จัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งในการดำเนินโครงการดังกล่าว กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้นำบริการที่ดี และรอยยิ้ม ไปสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้น้ำถึงบ้าน ณ หมู่ที่ ๔ ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โดยในวันดังกล่าวได้นำบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านของลูกค้าฟรี การรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากผู้ใช้น้ำถึงบ้าน การให้คำปรึกษาระบบประปาภายในบ้าน การตอบข้อซักถามต่างๆที่ผู้ใช้น้ำสนใจ และสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้น้ำเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ เพื่อให้ถูกในผู้ใช้น้ำต่อไป ซึ่งมีผู้ใช้น้ำตามแนวเส้นท่อที่มีการออกเยี่ยมประมาณ ๒๐๐ ราย ซึ่งประชาชนที่ได้รับบริการต่างชื่นชม และอยากให้ กปภ. มีโครงการที่ดีๆ เช่นนี้ต่อไป / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ