กปภ.สาขากันทรลักษ์ อาสาเป็นครู เสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ ได้จัดทีมงานโดยจัดส่งพนักงานซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้างานผลิต หัวหน้างานบริการฯ และพนักงานในสังกัด ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตน้ำประปาให้กับนักเรียน และคณะครู อาจารย์ ณ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน และคณะครู อาจารย์ ภายในโรงเรียน ในฐานะที่ การประปาส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้บริการน้ำประปาที่สะอาด ทั้งในการอุปโภค และบริโภค รวมถึงเพื่อให้คณะนักเรียน และคณะครู อาจารย์ ได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาในด้านการเรียนต่อไป / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ