กปภ.สาขาศรีสะเกษ แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ๓๐มี.ค. ๕๔ เพื่อซ่อมท่อแตกชำรุดขนาด ๒๐๐มม. บริเวณถนนราชการรถไฟ

นายสุวิทย์ จันทรุกขา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ กล่าวว่า เนื่องด้วย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ได้รับแจ้งว่ามีท่อเมนจ่ายน้ำแตกชำรุดบริเวณถนนราชการรถไฟตรงข้ามร้านทองยิ่งเจริญ และได้ทำการตรวจสอบแล้วปรากฎว่าเป็นท่อเมนขนาด ๒๐๐ มม. จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อเมนในส่วนที่แตกชำรุดดังกล่าว ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ซึ่งพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบคือ บริเวณตั้งแต่แยกถนนหลักเมืองตัดกับถนนราชการรถไฟ ๑ และ ๒ ถนนศรีสะเกษไปจนถึงถนนขุขันธ์ ทั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จภาย ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. และจะเร่งดำเนินการจ่ายน้ำประปาให้ผู้ใช้น้ำได้ใช้น้ำโดยเร็วต่อไป จึงขอแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบโดยทั่วกัน อย่างไรก็ตาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วย และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๔๕ – ๖๑๑๔๗๕ หรือสอบถามข้อมูลที่ Call Center ๑๖๖๒ / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ