กปภ.สาขาศรีสะเกษ ออกปฏิบัติการค้นหาท่อแตกท่อรั่วช่วงกลางคืน เพื่อลดปัญหาน้ำสูญเสีย

นายสุวิทย์ จันทรุกขา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ กล่าวว่า เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ (กปภ.สาขาศรีสะเกษ) ได้จัดทีมงานออกสำรวจค้นหาท่อแตก – ท่อรั่ว ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ณ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาแรงดันน้ำในเส้นท่อประปา และลดปัญหาน้ำสูญเสียที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการผลิตด้วย ทั้งนี้คาดการณ์ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้และลดปัญหาน้ำสูญเสียได้เป็นอย่างมาก / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ