กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ เมษายน ๒๕๕๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ นำโดยนายสุวิทย์ จันทรุกขา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยประจำปี ๒๕๕๔ โดยได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และร่วมกันรดน้ำขอพรซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว นอกจากนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษยังได้เข้าร่วมรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่ตลอดไป / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ