กปภ.สาขาสังขะ สนับสนุนน้ำประปาช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์การปะทะตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ การปะทะตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา บริเวณปราสาทตาเมือนธม และปราสาทตาควาย อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ และบริเวณเขต อ.ปราสาท / อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ด้วยเหตุนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายสุรพล ชัยสนาม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้นำรถบรรทุกน้ำที่ได้รับการสนับสนุนจาก กปภ.ข.๘ บรรทุกน้ำท่อธาร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อพยพมายังศูนย์อพยพชั่วคราว อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ได้นำไปใช้ในการอุปโภค – บริโภค จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ