ผช.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสังขะ ให้กำลังใจพนักงาน พร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เนื่องจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ การปะทะตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา บริเวณปราสาทตาเมือนธม และปราสาทตาควาย อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ และสถานการณ์ยังไม่สงบ ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ นายสืบศักดิ์ แจ่มใส ผช.กปภ.ข.๘ ได้รับมอบหมายจากนายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผอ.กปภ.ข.๘ ให้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสังขะ เพื่อให้กำลังใจกับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และติดตามสถานการณ์ต่างๆ และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมดังกล่าวสามารถสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างให้คำมั่นสัญญาว่า แม้สถานการณ์จะยังคงไม่สงบ พนักงานทุกคนก็ยังคงมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่ พร้อมกับการให้บริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของ กปภ. ต่อไป / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ