กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ๒๕๕๔

กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดยนายสุวิทย์ จันทรุกขา ผจก.กปภ.สาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.. ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยพนักงานพร้อมลูกจ้าง กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้ร่วมกันปลูกต้นลำดวน จำนวน ๕๐ ต้น และต้นประดู่ จำนวน ๒๐ ต้น ณ หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

 

 


ข่าวอื่นๆ