กปภ.สาขารัตนบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ๒ มิ.ย. ๕๔ เพื่อซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีจ่ายน้ำรัตนบุรี

 

กปภ.สาขารัตนบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ๒ มิ.. ๕๔ เพื่อซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีจ่ายน้ำรัตนบุรี

 

       

นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี กล่าวว่า เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาด ๑๐๐ KVA ที่สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายรัตนบุรี เกิดการระเบิด และส่งผลทำให้ไม่สามารถผลิตน้ำประปา และสูบจ่ายน้ำประปาได้ ด้วยเหตุนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี (กปภ.สาขารัตนบุรี) จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ ซึ่ง กปภ.สาขารัตนบุรี ได้ประสานงานไปยัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.รัตนบุรี ให้เข้าดำเนินการซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้จากการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวดังกล่าวจะส่งผล กระทบกับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ บริเวณ อ.รัตนบุรี ทั้งหมด ผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ อ.โคกก่อง และ อ.สนม ทั้งนี้เมื่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.รัตนบุรี ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ กปภ.สาขารัตนบุรี จะเร่งดำเนินการจ่ายน้ำประปาให้ผู้ใช้น้ำได้ใช้น้ำโดยเร็วต่อไป จึงขอแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบโดยทั่วกัน อย่างไรก็ตาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วย และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๙๙๒๑๐ หรือสอบถามข้อมูลที่ Call Center ๑๖๖๒   /  ข่าวโดยงานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ