ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขารัตนบุรี

 

 

ผอ.กปภ..๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขารัตนบุรี

     

         เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ นายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ พร้อมด้วยนายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ และคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ และได้เดินตรวจความเรียบร้อยของโรงกรองน้ำ และระบบจ่ายสารเคมี เพื่อให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานด้วย นอกจากนั้น ผอ.กปภ..ยังได้มอบนโยบายด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้กับ ผจก.และพนักงานในสังกัดได้นำไปปฏิบัติด้วย โดยมีนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี และพนักงานได้ทำการต้อนรับ / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

 


ข่าวอื่นๆ