กปภ.สาขารัตนบุรี ทำความสะอาดโรงกรองน้ำ สานต่อนโยบายโครงการน้ำสะอาด โรงกรองดี (Clean Water Good Plant)

 

กปภ.สาขารัตนบุรี ทำความสะอาดโรงกรองน้ำ สานต่อนโยบายโครงการน้ำสะอาด โรงกรองดี (Clean Water Good Plant)

 

     

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี นำทีมงานโดย หัวหน้างานผลิต นางสาวธิติมา พลตอ และหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย นายศุภการ วัตรงาม และทีมงานทั้ง ๒ งาน ได้ร่วมมือร่วมใจกัน ดำเนินการล้างถังตกตะกอนและหม้อกรองน้ำ ของโรงกรองน้ำขนาด ๑๐๐ ลบม./ชม. , โรงกรองน้ำขนาด ๖๐ ลบ../ชม. และโรงกรองน้ำขนาด ๔๐ ลบ../ชม โดยเริ่มทำการล้างถังตกตะกอนและหม้อกรองน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของน้ำประปา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ใช้น้ำ พร้อมสนองนโยบายตามปณิธานของท่านผู้ว่าการ กปภ. ที่ว่าน้ำประปาของ กปภ. จะไม่ขาด ไม่ขุ่น ไม่ขัดข้อง และอีกประการหนึ่ง เพื่อเป็นการสานต่อนโยบายของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ตามโครงการน้ำสะอาด โรงกรองดี (Clean Water Good Plant) ที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ และความสะอาดบริเวณรอบ ๆ โรงกรองน้ำของ กปภ.สาขาในสังกัดอย่างต่อเนื่อง  /

ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ