กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมโครงการสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านหนองหิน

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมโครงการสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านหนองหิน

 

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ การ ประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดยนายนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี และทีมงาน ได้จัดทีมบริการเข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม โดยร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ในการออกให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองหิน บ้านโนนกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการบริการประชาชน การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยและมุ่งหวังให้ ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการอย่างดี  การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรีได้บริการออกให้บริการประชาชน โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปา ให้คำปรึกษาด้านระบบน้ำประปา และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์แนะนำองค์กร พร้อมแจกน้ำดื่มตรา กปภ. ให้กับประชาชนภายในงานด้วย ซึ่งทำให้มีผู้สนใจเข้าสอบถามข้อมูลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

 

ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ