กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ศรีสะเกษ

 

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ศรีสะเกษ

 

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ (กปภ.สาขาศรีสะเกษ) นำโดยนายสุวิทย์ จันทรุกขา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ และพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยร่วมกับ ข้าราชการ องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา สมาคม ชมรม มูลนิธิ และกลุ่มพลังมวลชน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ