ผช.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสังขะ ให้กำลังใจพนักงาน และรับมอบสวนหย่อมจากคุณยายทองสุก แก่นแก้ว ที่จัดสร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์

 

 

ผช.กปภ..๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสังขะ ให้กำลังใจพนักงาน และรับมอบสวนหย่อมจากคุณยายทองสุก แก่นแก้ว ที่จัดสร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์

 

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นายสืบศักดิ์ แจ่มใส ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ (ผช.กปภ..) ได้รับมอบหมายจากนายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผอ.กปภ..๘ ให้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ (กปภ.สาขาสังขะ) เพื่อให้กำลังใจกับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และติดตามสถานการณ์ต่างๆ และการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบาย Service Auditซึ่งจากการตรวจเยี่ยมดังกล่าวสามารถสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานได้เป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้ในวันเดียวกัน ผช.กปภ..๘ และ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสังขะ ได้เป็นผู้แทนของ กปภ..๘ และ กปภ.สาขาสังขะ รับมอบ สวนหย่อม ศาลพระภูมิ และรูปหล่อพระแม่ธรณีฯ จากคุณยายทองสุก แก่นแก้ว และลูกหลาน ซึ่งมีความตั้งใจในการจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ และมอบให้กับ กปภ.สาขาสังขะ

 

 

ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ