คณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา ที่ กปภ.สาขาศรีสะเกษ

 

คณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา ที่ กปภ.สาขาศรีสะเกษ

 

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะอาจารย์และนักศึกษาวิชาชีพแผนกวิชาเทคนิคการผลิต และนักศึกษาใหม่แผนกวิชาเทคนิคการผลิต จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ได้มาศึกษาดูงาน กระบวนการระบบผลิตน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ณ โรงกรองน้ำบ้านหนองแสง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ในการนี้ในวันดังกล่าว นายสุวิทย์ จันทรุกขา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นายชาญ ขาวพรม หัวหน้างานผลิต นำคณะอาจารย์และนักศึกษา เข้าชมและอธิบายวิธีการกระบวนการผลิตน้ำ พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ จากนักศึกษาและคณะอาจารย์ในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด ทั้งนี้ก็เพื่อให้คณะที่มาดูงานในครั้งนี้ได้มีความเข้าใจ และได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดความรู้ควบคู่ไปกับการเรียนได้

 

 

ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ