กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรม BIG Cleanning Day

เมื่อไม่นานมานี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ  นำโดย นายสุวิทย์  จันทรุกขา  พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน  และสถานที่ภายในสำนักงาน(BIG Cleanning Day)  เพื่อสร้างความรู้รัก  รู้สามัคคี  และรู้จักการทำงานเป็นทีม   


ข่าวอื่นๆ