กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

เมื่อไม่นานมานี้  นายสุวิทย์  จันทรุกขา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมปล่อยพันธุ์ปลา  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒  สิงหามหาราชินี ณ สระเก็บน้ำดิบอุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  ทั้งนี้ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัด ศรีสะเกษ จำนวนกว่า  ๓๐,๐๐๐  ตัว

งานลูกค้าสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๘


ข่าวอื่นๆ