กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน

 

นายสุวิทย์  จันทรุกขา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ  ร่วมกับหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด  จัดกิจกรรมในโครงการเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  เมื่อวันที่ ๒๙  กันยายน ๒๕๕๔  ณ  บริเวณชุมชนถนนเทพาและถนนศรีวิเศษ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้ใช้น้ำ  กว่า ๕๐ ราย เพื่อทำความเข้าใจในระบบประปาอีกทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้น้ำอย่างมาก โดยข้อมูลที่ได้จากการสอบถามประชาชนในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำกลับมาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ กปภ. จัดขึ้นเพื่อลงพื้นที่บริการประชาชนถึงบ้านเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับผู้ใช้น้ำอีกทั้งสร้างความประทับใจและความไว้วางใจในการให้บริการของ กปภ. อีกด้วย  


ข่าวอื่นๆ