กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

 

     นายไมตรี  เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ จัดขึ้นโดยอำเภอรัตนบุรี และส่วนราชการในพื้นที่  เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โดยมีนายอำเภอรัตนบุรี นายวัชรินทร์  รัตนบรรณกิจ เป็นประธาน  ซึ่งภายในงาน กปภ.สาขารัตนบุรีได้ออกให้บริการประชาชน โดยแจกจ่ายน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานและให้ความรู้ด้านระบบผลิตน้ำประปาแก่ประชาชนผู้สนใจ  รวมถึงบริจาคน้ำดื่มและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการให้ความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อลงไปใกล้ชิดกับประชาชนอันจะเป็นการสร้างความผูกพันให้แก่องค์กรต่อไปในอนาคต


ข่าวอื่นๆ